8 aastat
liikluspsühholoogilist
nõustamist
13 aastat
riskivältimise
koolitusi
1575
läbiviidud
koolitust
27898
edukalt
läbinut


Seoses eriolukorraga 3. maini koolitusi ei toimu!

Meie suurem eesmärk

Järelkoolituse eesmärk on esmast juhiluba omava juhi seaduskuuleka liikluskäitumise kujundamine. Kaasliiklejaid arvestavat ning ohutut liikluskäitumist kujundame läbi nõustamisprotsessi.

Liikluspsühholoogiline nõustamine

Asute juhtimisõiguseta jäänud esmase juhiloa omanike järelkoolitusele registreerimise keskkonnas. Selles keskkonnas on teil võimalik valida endale sobiv koolituse toimumise koht ja aeg ning sõlmida järelkoolituse leping.