TPI konverents Moskvas

18.07.2017 11:06 -

25.05.2017 kuni 26.05.2017 toimus Moskvas TPI konverents

Liiklusohutuse raport, DEKRA 2017

16.06.2017 10:36 -

Ülemaailmselt tehakse paljudes riikides liiklusohutuse püsiva paranemise nimel jõupingutusi, seejuures tähendab hukkunute hulga vähendamine tõsist väljakutset.

06.06.2017 tutvustati Lissabonis EMCDDA poolt European Drug Report 2017

09.06.2017 19:27 -

http://www.emcdda.europa.eu/news/2017/6/european-drug-report-2017-highlights

Alkoholi süütegude konverents – riskifaktorite ja sõidukijuhtide arengu hindamine erinevates EL riikides

17.06.2016 20:15 -

3. juunil toimus Murastes Politsei- ja Piirivalvekolledžis TPI konverents, mille peamiseks teemaks oli joobes juhtimise vähendamisele.

Valmis pilootuuring lubatud alkoholi piirmäära ületanud mootorsõidukijuhtide suunamisest rehabilitatsiooniprogrammi

15.01.2016 10:51 -

Jaanuari alguses võttis Politsei- ja Piirivalveamet vastu riigihanke raames MTÜ Liikluskäitumise Arenduskeskus poolt läbi viidud pilootprojekti raporti. Projekti tulemused annavad kätte teejuhised liiklusohutuse sekkumismeetmete edasiseks arendamiseks Eestis.

Uuring: alkoholi tarvitamise sõelumine ja alkoholi tervist kahjustava tarbimisega seotud riskitegurid perearsti patsientide hulgas Eestis

03.11.2015 13:25 -

Heidi-Ingrid Maaroosi, Anu Aluoja ja Ruth Kalda uurimus, milles kasutati meetodina AUDIT WHO küsimustikku.

Rahvusvahelise Liikluspsühholoogia assotsiatsiooni 9. konverents: nõrk koht liikluses on juht

07.07.2015 11:39 -

Rahvusvahelise Liikluspsühholoogia assotsiatsiooni 20 liiget 12 Euroopa riigist kohtusid maikuu lõpus Portugalis, Coimbras. Järjekorras 9. konverents keskendus Euroopa liiklusohutuse strateegia väljatöötamisele.

Tallinnas toimus alkoholi tarvitanud sõidukijuhtide rehabiliteerimise teemaline seminar

04.06.2015 11:05 -

Mitmel aastal on Politsei- ja Piirivalveamet koostöös MTÜga Eesti Liikumiskäitumise Arenduskeskus korraldanud infopäeva riskikäitumise juhtide rehabiliteerimisest. Sel aastal toimus infopäev 25 mail seminarina "Alkoholi tarvitanud sõidukijuhtide rehabiliteerimine rahvusvahelisele ja Eesti kogemusele tuginedes“.

Rahvusvaheline konverents toob kokku Euroopa liiklusohutuse arendajad

01.05.2015 13:00 -

Rahvusvaheline Liikluspsühholoogia assotsiatsioon kohtub maikuu keskpaigas Portugalis, et jätkata Euroopa liiklusohutuse strateegia väljatöötamisega.

Valmis uuring "Juhtimisvõimekuse hindamine problemaatilise alkoholitarvitamise järel"

13.04.2015 09:51 -

Möödunud aastal valmis Saksamaal Berliini Humboldti Ülikoolis töö, mis uuris alkoholitarbimise ja juhtimise sobilikkuse omavahelisi seoseid. Tulemustest selgus, et 97% alkoholist tingitud kahjustusi ilmneb hiljemalt 1,1 promillise joobe juures.

9 aastat
liikluspsühholoogilist nõustamist
13 aastat
riskivältimise koolitusi
1622
läbiviidud koolitust
28271
edukalt läbinut