06.06.2017 tutvustati Lissabonis EMCDDA poolt European Drug Report 2017

9 aastat
liikluspsühholoogilist nõustamist
13 aastat
riskivältimise koolitusi
1601
läbiviidud koolitust
28115
edukalt läbinut