06.06.2017 tutvustati Lissabonis EMCDDA poolt European Drug Report 2017

8 aastat
liikluspsühholoogilist nõustamist
13 aastat
riskivältimise koolitusi
1575
läbiviidud koolitust
27898
edukalt läbinut