06.06.2017 tutvustati Lissabonis EMCDDA poolt European Drug Report 2017

8 aastat
liikluspsühholoogilist nõustamist
12 aastat
riskivältimise koolitusi
1413
läbiviidud koolitust
24122
edukalt läbinut