06.06.2017 tutvustati Lissabonis EMCDDA poolt European Drug Report 2017

7 aastat
liikluspsühholoogilist nõustamist
12 aastat
riskivältimise koolitusi
1385
läbiviidud koolitust
23786
edukalt läbinut