06.06.2017 tutvustati Lissabonis EMCDDA poolt European Drug Report 2017

9 aastat
liikluspsühholoogilist nõustamist
14 aastat
riskivältimise koolitusi
1761
läbiviidud koolitust
30821
edukalt läbinut