06.06.2017 tutvustati Lissabonis EMCDDA poolt European Drug Report 2017

8 aastat
liikluspsühholoogilist nõustamist
13 aastat
riskivältimise koolitusi
1531
läbiviidud koolitust
26903
edukalt läbinut