06.06.2017 tutvustati Lissabonis EMCDDA poolt European Drug Report 2017

9 aastat
liikluspsühholoogilist nõustamist
14 aastat
riskivältimise koolitusi
1720
läbiviidud koolitust
30160
edukalt läbinut