06.06.2017 tutvustati Lissabonis EMCDDA poolt European Drug Report 2017

10 aastat
liikluspsühholoogilist nõustamist
15 aastat
riskivältimise koolitusi
1996
läbiviidud koolitust
36139
edukalt läbinut