06.06.2017 tutvustati Lissabonis EMCDDA poolt European Drug Report 2017

8 aastat
liikluspsühholoogilist nõustamist
12 aastat
riskivältimise koolitusi
1509
läbiviidud koolitust
26226
edukalt läbinut