06.06.2017 tutvustati Lissabonis EMCDDA poolt European Drug Report 2017

11 aastat
liikluspsühholoogilist nõustamist
16 aastat
riskivältimise koolitusi
2144
läbiviidud koolitust
39106
edukalt läbinut