06.06.2017 tutvustati Lissabonis EMCDDA poolt European Drug Report 2017

10 aastat
liikluspsühholoogilist nõustamist
14 aastat
riskivältimise koolitusi
1825
läbiviidud koolitust
31679
edukalt läbinut