06.06.2017 tutvustati Lissabonis EMCDDA poolt European Drug Report 2017

10 aastat
liikluspsühholoogilist nõustamist
15 aastat
riskivältimise koolitusi
1881
läbiviidud koolitust
32023
edukalt läbinut