06.06.2017 tutvustati Lissabonis EMCDDA poolt European Drug Report 2017

12 aastat
liikluspsühholoogilist nõustamist
17 aastat
riskivältimise koolitusi
2384
läbiviidud koolitust
42494
edukalt läbinut