06.06.2017 tutvustati Lissabonis EMCDDA poolt European Drug Report 2017

7 aastat
liikluspsühholoogilist nõustamist
11 aastat
riskivältimise koolitusi
1282
läbiviidud koolitust
21269
edukalt läbinut